Menu

Buren

In september 2014 werd samen met de initiatiefnemers van het project, Anita van Soest en Arie Perk enthousiast begonnen aan de verwezenlijking van 10 (later teruggebracht naar 6) muziektheater voorstellingen naar de eenakter Buren van onze grote schrijver en dichter Herman Heijermans.
Daartoe werd de theatergroep “Buren” in het leven geroepen die samen met het gemengde koor Cantiamo uit Austerlitz dit project mede ten uitvoer moesten gaan brengen.

Scenefoto Muziektheatervoorstelling Buren

Doelstelling

Het doel van dit project was een verdere verbreding en verdieping van het repertoire van het koor van Cantiamo en het benaderen van een nieuw publiek door ook jongeren proberen te bereiken. Dit is naar wij menen geheel gelukt.

Door de samenwerking van het koor Cantiamo met een professionele regisseur hebben wij een artistieke impuls kunnen geven aan het koorleven in Austerlitz. Wij hebben laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Er is veel van de koorleden gevraagd. Men maakte kennis met en andere manier van concentreren en musiceren. De leden werden uit hun comfortzone gehaald en gevraagd om een nieuwe betrokkenheid te laten zien, wat gezien de gemiddelde leeftijd van het koor van 55+ met vrij veel leden van boven de 70, een hele uitdaging was. De koorleden moesten nog veel meer op hun hoede zijn dan anders ( als men het vergelijkt met de ‘normale optredens’ ), want afhankelijk van de snelheid van acteren en spreken ( iedere voorstelling was wat dat betreft net weer anders dan de voorgaande ), moesten de te zingen stukken op een ander moment eindigen waardoor extra oplettendheid van de koorleden werd gevraagd. Daarnaast was het project zeer leerzaam. Het koor en de lef die de koorleden zodoende langzamerhand ontwikkelden ( ook met het improviseren wanneer er in clusters werd gezongen ) zal voor de toekomst zeer waardevol blijken te zijn.

De toneelgroep Buren bestond uit 1 professionele actrice, 1 vergevorderde amateuractrice, 2 gevorderde acteurs, 1 beginnend acteur in een rolstoel en 2 jongeren. De keuze voor deze samenstelling had te maken met de artistieke ontwikkeling van het script en de tegenvallende subsidie inkomsten waardoor wij de begroting moesten aanpassen en de ambities hebben moeten bijstellen.

In mei 2015 was de eerste versie van het script klaar en zijn we met de repetities begonnen. In juni hebben we een scene gespeeld op de bijeenkomst in het Beauforthuis ter gelegenheid van het Jubileumjaar van het Beauforthuis. Een afvaardiging van het Cantiamo koor zong mee.

Eind juni hebben we het script gelezen voor het koor. Het begon toen wat meer te leven. Eind van de zomer werd er hard gewerkt aan het stuk. De groep raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Aanvankelijk leefden er in het koor wat twijfels over wat er van hen verwacht moest worden. Hoe gaat het in zijn werk? Wordt het wel een mooie voorstelling?, maar allengs na verschillende repetities en de try-out in het Beauforthuis werden de twijfels weggenomen en werden de koorleden steeds enthousiaster.

Voor de acteurs was het een enorm leerzame ervaring om met een professionele regisseur en een professionele dirigent aan een muziektheaterstuk te werken. De groep voelde zich “veilig” en ook de jongere spelers werden serieus genomen en konden zich zodoende mooi ontwikkelen. Regelmatig worden er nu aan de regisseur vragen gesteld zoals Gaan we nog verder en Wat is ons volgende stuk?

Er is gekozen voor subtiele vormgeving waardoor de muzikaliteit en het tijdsbeeld van de voorstelling ondersteund werden. Samen met het Beauforthuis, en de Vrije school, waar decorstukken en rekwisieten konden worden geleend, werd een mooi passende vormgeving gemaakt met een zeer klein budget. Kringloopwinkels en Emmaus werden “geplunderd” en vrijwilligers meldden zich voor het kappen en de grime. Zodoende is het toch gelukt om alles er mooi uit te laten zien passend bij de speelstijl.

Doordat de keuze werd gemaakt om het koor vanuit de zaal te laten zingen hoefde geen gebruik van microfoons gemaakt te worden. Wel is er een extra uitgebreide stemtraining gedaan bij de acteurs. 1 van de actrices was logopediste, wat natuurlijk een prettige bijkomstigheid was.

De voorstellingen in het Beauforthuis waren allemaal een succes. De voorpremière liep wat stroef (hoewel dat niet aan de reacties van de toeschouwers te merken viel), de première verliep al een stuk beter (ondanks de verhoogde spanning bij zowel spelers als het koor), maar de laatste 2 voorstellingen op de zondag verliepen in een zeer ontspannen sfeer en werd er steeds meer geïmproviseerd. De aanwezigheid van een aantal kinderen op de middagvoorstelling zal daar zeker toe hebben bijgedragen.

De voorstellingen in de Paasheuvel waren een feestje. Voor de acteur met de rolstoel moesten er wel een paar extra voorzieningen getroffen worden, maar uiteindelijk gaf dit wel een enorme meerwaarde zodat deze speler zijn handicap als een talent kon gebruiken. De Van Kouwenhovenzaal zelf ademde nog de sfeer van de jaren 30 uit, wat de entourage in de zaal nog verder versterkte. Helaas viel de opkomst van de avond voorstelling wat tegen. Wellicht dat de locatie (de zaal is in het bos gelegen en het weer was heel slecht) hier debet aan was. Degene die echter geweest zijn, waren laaiend enthousiast.

Concluderend kan er teruggekeken worden op een zeer geslaagd project waarbij wij een nieuwe voorstelling hebben gemaakt voor het amateurcircuit. Het vraagt om een enorme discipline van spelers en koor en de bereidheid en flexibiliteit om grensoverschrijdend te werken. Dat heeft in dit geval geleid tot een hecht team en mooi ensemblewerk.
De reacties van degenen die de voorstellingen hebben bijgewoond waren zonder uitzondering meer dan positief. Kreten van vernieuwend, origineel en ‘dat smaakt naar meer’ werden veelvuldig gehoord. Ook waren vele verrast over de kwaliteit van het koor. Meerdere malen werd gezegd, dat dit koor enorm is gegroeid en dat de kwaliteit verrassend goed is. Dit zal dus zeker een positieve uitwerking hebben in toekomstige toeschouwers aantallen voor de concerten van Cantiamo. Dit is ook belangrijk voor het koor, omdat dit koor in het dorp Austerlitz een belangrijke plaats in het sociale gebeuren inneemt en continuatie van het koor alsmede de kwaliteit alleen gewaarborgd is als er nieuwe (jongere)leden zich gaan aanmelden. Door dit project is de kans daartoe aanmerkelijk toegenomen.